-  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)