IMG 20191005 090615

                   วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขาธิการนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามแผนการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในจังหวัดศรีสะเกษและในประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ ในระดับจังหวัด (War room) ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พัฒนาฟาร์มสุกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ เข้มงวดในการใช้กฎหมายในการจับกุมการลักลอบนำเข้าราชอาณาจักรฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ รับทราบ และเข้าใจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนห้ามนำสุกร หมูป่า ตลอดจนเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสุกรหรือหมูป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามิได้ สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราการป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็น
                     ในการนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกร เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน ตั้งด่าน ติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศ เพื่อป้องกันโรคเข้าประเทศไทย

 

 

 

71537550 564395027433103 4157034129231183872 n

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง​ ควบคุม​ และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ โดยมี​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​เป็นประธาน

 

 

182290

 

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม​ 2562 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” โดยนายจำนงค์ จังอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรอำเภอกันทรารมย์จำนวน 12 ราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอยางชุมน้อยจำนวน 8 ราย รวมทั้งหมด 30 ราย ณ​ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการเลี้ยงโคเนื้อ ​สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดศรีสะเกษ

 

135323

 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม​ 2562​ นายจำนงค์ จังอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นายเสถียร ประมวล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ นายประเสริฐ สุภะเกษ พนักงานขับรถยนต์ เดินทางเข้าร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารอำนวยการ ชั้น1 กรมปศุสัตว์

 

clinik03

          วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม​ 2562​ นายจำนงค์ จังอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ “เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2562 และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำ-ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ พร้อมบริการผ่าตัด-ทำหมันสุนัขและแมว แก่ประชาชนที่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ