-  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ(ยกสูง) พร้อมนหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-  เอกสารประกราคา เลขที่ 001/2562