0003

ฉบับที่ 14/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563        

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม​ 2563​ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตามโครงการพลัง วตท.ลดความเลื่อมล้ำในสังคม ประสานงานโดย คณะศึกษาสถาบันวิทยาตลาดทุน รุ่นที่ 11 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ