135323

 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม​ 2562​ นายจำนงค์ จังอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ, นายเสถียร ประมวล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ นายประเสริฐ สุภะเกษ พนักงานขับรถยนต์ เดินทางเข้าร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารอำนวยการ ชั้น1 กรมปศุสัตว์