182290

 

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม​ 2562 นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” โดยนายจำนงค์ จังอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรอำเภอกันทรารมย์จำนวน 12 ราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอยางชุมน้อยจำนวน 8 ราย รวมทั้งหมด 30 ราย ณ​ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการเลี้ยงโคเนื้อ ​สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดศรีสะเกษ