เมนูหลัก  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์  

002411782
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมผู้เยี่ยมชม
719
808
719
2401788
24819
55799
2411782

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2017-12-17 16:59:43
   

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

เข้าสู่ระบบสมาชิก  

   

แบบแสดงความพึงพอใจ  

การให้บริการเว็บไซด์นี้

ดีมาก - 30%
ดี - 40%
ปานกลาง - 5%
ปรับปรุง - 25%

Total votes: 20
The voting for this poll has ended on: 15 ธ.ค. 2014 - 00:00
   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์  

   

กรอบการบริหารงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

           abu061[1] กลุ่มงาน/ฝ่าย ทำหน้าที่เป็นทีมงานในการจัดทำแผนงานด้านวิชาการด้านเทคนิค และให้คำแนะนำที่ปรึกษาแก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

           abu061[1] ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่กำกับ ดูแล เร่งรัด การดำเนินงานเป็นแกนกลางประสานข้อมูลการดำเนินงานของฝ่าย กลุ่ม และเชื่อมโยงกับฝ่าย กลุ่ม อื่น ๆ ในลักษณะปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

           abu061[1] ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานระดับอำเภอ ให้เป็นไปตามแผนงานของแต่ละภารกิจ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนกำกับ ดูแล งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและงานอื่น   ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

           abu061[1] อำนาจหน้าที่เฉพาะของปศุสัตว์จังหวัด มีดังต่อไปนี้

                 dot1  การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจารณาโทษทางวินัย

                 dot1  งานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะ ของปศุสัตว์จังหวัด

          abu061[1] อำนาจการกำกับดูแลในฝ่าย / กลุ่ม / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามแผนและโครงการ / กิจกรรม ที่มอบให้หัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม / ปศุสัตว์อำเภอ รับผิดชอบให้กำกับดูแล ครบทั้งกระบวนการ คือ        การกำกับดูแล การจัดทำแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลและการประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนหลักการสำคัญต้องนำเสนอ     ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อทราบหรือสั่งการก่อน

           abu061[1]  ให้หัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งนี้ จัดแบ่งเวลาการปฏิบัติราชการประจำวันให้เหมาะสม เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยรวดเร็วโดยเฉพาะงาน   ซึ่งต้องให้บริการต่อประชาชนหรืองานเร่งด่วน งานทุกเรื่องเมื่อได้มีการลงนามในหนังสือสั่งการให้แล้วให้รีบดำเนินการโดยทันที

           abu061[1] ในกรณีที่ปศุสัตว์จังหวัดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากเป็นกรณีสำคัญและเร่งด่วน ให้เสนอหัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม ผู้รับผิดชอบพิจารณาสั่งการหรือลงนามปฏิบัติราชการแทนแล้ว  นำเรียนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการกำกับเร่งรัดติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติ

           abu061[1] ให้หัวหน้า / ฝ่าย / กลุ่ม ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติตามครั้งนี้ ให้ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดได้ทราบอย่างถ่องแท้โดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

60012

Share Button